Van geschreven naar gesproken taal.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

346 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)326-332
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume16
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit