Van Grammofoon naar cd-rom. De digitalisering van bandopnamen. [met Frank van der Maden: Presentaties av-archivering in Zeeuwse shuttle]

T. Goeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)17-21
TijdschriftArchievenblad
Volume104 / 9
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit