Van 'groter dan' naar 'groter als' – structurele oorzaken voor het verval van comparatieve voegwoord 'dan'.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2-22
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit