Van harpe tot loterie: Nederlandse leenwoorden in het Frans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

217 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)164
Aantal pagina's165
TijdschriftOnze Taal
Volume6
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit