Van Huis Uit. Een tentoonstelling over migranteninterieurs

H.C. Dibbits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

89 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-26
Aantal pagina's5
TijdschriftLevend Erfgoed
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit