‘Van Joyce en Picasso naar Mussolini en Hitler’ [Review of: R. Griffin. Modernism and Fascism]

E.M. Kieft

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift14 dec
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit