Van koren tot koring. Nasaalvelarisering in het Afrikaans, het Nederlands en enkele andere talen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)19-34
TijdschriftTABU
Volume31
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit