Van kosmopolitische koopman naar Hollandse edelman: Het geslacht Suasso in Holland, 1654-1818

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)13-22
TijdschriftHolland: historisch tijdschrift
Volume48
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit