Van kranten tot scheepspapieren en processtukken: Rijkdom en verrijking van digitale bronnen voor onderzoek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)10-14
Aantal pagina's4
TijdschriftArchievenblad
Volume122
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit