Van lokaal geworteld naar mondiaal verbonden. Een organisatorische geschiedenis van de Friese zuivelindustrie, 1950-1997

Ronald Plantinga, Harry Vellenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)132-149
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume100
StatusGepubliceerd - 10 dec 2020

Citeer dit