Van mamá tot plee: Franse leenwoorden in het Nederlands

N. van der Sijs, H. Beelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

405 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)154
Aantal pagina's156
TijdschriftOnze Taal
Volume6
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit