Van Nelle als werelderfgoed

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4
TijdschriftMeent. Levend verleden van Rotterdam
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit