Van papieren monument tot digitale vraagbaak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

17 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-6
TijdschriftOnderzoek Uitgelicht
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit