Van prive-probleem tot overheidszorg. Emancipatiebeleid in Nederland. Chronologisch overzicht van het emancipatiebeleid in de 20e en 21e eeuw in Nederland.

Antia Wiersma, Renee Romkens, Joop Schippers, Anneke van Doorne

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Samenvatting

In Van privéprobleem tot overheidszorg: emancipatiebeleid in Nederland wordt een chronologisch en gedetailleerd overzicht geboden van het Nederlandse emancipatiebeleid in de 20ste en 21ste eeuw. Met de positie van de Nederlandse vrouw aan het begin van de 20ste eeuw als startpunt, wordt de lezer via de jaren vijftig en zestig, de invloedrijke 'tweede feministische golf' én de laatste decennia van de vorige eeuw, meegevoerd naar de politieke stand van zaken op het gebied van emancipatiebeleid nu.

Centraal in het boek staat het emancipatiebeleid zoals dat door de Nederlandse overheid is gevoerd. Dat beleid wordt gevolgd en beschreven, de hoofdlijnen krijgen alle aandacht. Gesprekken met betrokkenen zoals Hedy d´Ancona, Jeltien Kraaijeveld-Wouters en Ad Melkert zijn gevoerd, publicaties van anderen zijn benut, eigen ervaringen van de auteurs zijn onderling getoetst en besproken. Met als startpunt de positie van de Nederlandse vrouw aan het begin van de 20ste eeuw, komt vervolgens de volledige geschiedenis van het emancipatiebeleid aan bod. Van de eerste vrouwelijke minister in 1956, Marga Klompé, de roerige en invloedrijke feministische activiteiten in de jaren zestig tot en met tachtig, tot een emancipatiebeleid dat anno 2017 steeds meer de nadruk legt op inclusiviteit. Niks blijft onbesproken.
Originele taal-2Nederlands
UitgeverijLecturium Uitgeverij
StatusGepubliceerd - 29 nov. 2017

Citeer dit