Van relict naar mens. Accentverschuivingen in de volkskunde

T. Dekker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

93 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-13
TijdschriftNehalennia
Volume129
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit