Van schoenlapper tot drossaard. De vroegmoderne Amsterdamse migrantenfamilie Wigtendaal

Judith Brouwer, Jelle van Lottum, Jessica den Oudsten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)14-19
Aantal pagina's6
TijdschriftGen. Tijdschrift voor familiegeschiedenis
StatusGepubliceerd - dec. 2019

Citeer dit