‘Van sprake Canaans tot taal van Kanaän. De herzieningen van de Statenvertaling door de eeuwen heen

N. van der Sijs, H. Beelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

1435 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)21-29
Aantal pagina's9
TijdschriftMet Andere Woorden
Volume29
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit