Van sujette tot citoyenne : Etta Palm d’Aelders en vrouwelijk burgerschap in de tijd van de Franse en Bataafse Revoluties

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftHistorica
Volume43
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit