Van troepenmacht in Suriname naar Surinaamse krijgsmacht

E. Klinkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)465-477
TijdschriftMilitaire spectator
Volume84
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit