Van visnetten tot weiger-Kamerleden. Ritueel en ceremonieel rondom koninklijke inhuldigingen in Nederland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftHistorici.nl
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit