Van wie is je achternaam? Naamrecht, emancipatie en zingeving

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

3790 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)64-69
TijdschriftGen. Tijdschrift voor familiegeschiedenis
Volume27
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit