Van ‘Zandvlakte’ naar ‘Lisse van het Noorden’: Bloembollen, landschap en gemeenschapsvorming in de Noordkop

Henk Looijesteijn, Marieke Dwarswaard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-30
Aantal pagina's9
TijdschriftHolland: historisch tijdschrift
Volume53
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit