' "Vande groote swaricheyt der armen deser Stadt". De reorganisatie van de armenzorg in Utrecht, 1580-1674'

D. Teeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)48-65
TijdschriftJaarboek Oud-Utrecht
Volume2010
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit