Variabilidade genética entre formae speciales de Fusarium oxysporum e raças 1 e 2 de F. oxysporum f. sp. lycopersici através de RAPD e seqüências de regiões ITS e rDNA

E.E. Kuramae, N Souza

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Portugees
Pagina's (van-tot)1481-1485
TijdschriftActa Scientiarum - Agronomy
Volume24
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit