Variability and possible adaptive significance of day-time vertical distribution of Leptodora kindtii (Focke) (Cladocera) in a shallow eutrophic lake

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)85-91
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit