Variability for isozyme, vegetative compatibility and rapd markers in natural-populations of Phomopsis subordinaria

G. Meijer, B. Megnegneau, E.G.A. Linders

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)267-276
  TijdschriftMycological Research
  Volume98
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit