Variability in morphology and life history of Plantago major in relation to small scale environmental heterogeneity

L.A.P. Lotz

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)112-113
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume39
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit