Variability in phenotypic tolerance to low oxygen in invasive populations of quagga and zebra mussels

Lukas De Ventura, D. Sarpe, Kirstin Kopp, J. Jokela

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

328 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftAquatic Invasions
Volume11
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - okt 2016

Citeer dit