Variability in photocoagulation treatment of diabetic macular oedema.

H.W. Van Dijk, F.D. Verbraak, P.H. Kok, S.Y. Oberstein, R.O. Schlingemann, S.R. Russell, M.D. Abramoff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)722-727
TijdschriftActa Ophthalmologica
Volume91
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit