Variability in stock assessment of cockles (Cerastoderma edule L.) in the Oosterschelde (in 1980-1990), in relation to environmental factors

J. Coosen, F. Twisk, M.W.M. Van der Tol, R.H.D. Lambeck, M. Van Stralen, P. Meire

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)381-395
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume282/283
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit