Variability in the life cycle of Rhizoclonium riparium (Roth) Harv. (Chlorophyceae : Cladophorales) under Dutch estuarine conditions

P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)172-178
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit