Variability of Mouth Width in European Eel, Anguilla anguilla, in Relation to Varying Feeding Conditions in 3 Dutch Lakes

E.H.R.R. Lammens, J.T. Visser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)63-75
  TijdschriftEnvironmental Biology of Fishes
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit