Variability of N mineralization and nitrification in a simple, simulated microbial forest soil community

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  38 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Variability of N mineralization and nitrification in a simple, simulated microbial forest soil community'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences