Variability of nitrification potentials in patches of undergrowth vegetation in primary Scots pine stands

W. De Boer, R.A. Kester

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  16 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Variability of nitrification potentials in patches of undergrowth vegetation in primary Scots pine stands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences