Variability of protistan and bacterial communities in two Arctic fjords (Spitsbergen)

A.M-T. Piquet, J.F. Scheepens, H. Bolhuis, C. Wiencke, A.G.J. Buma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  55 Citaten (Scopus)
  287 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Variability of protistan and bacterial communities in two Arctic fjords (Spitsbergen)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences