Variability within Calonectria ovata and its anamorph Cylindrocladium ovatum from Brazil

P.W. Crous, A.C. Alfenas, T.G. Junghans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-13
  TijdschriftSydowia
  Volume50
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit