Variable selection pressures across lineages in Trichodesmium and related cyanobacteria based on the heterocyst differentiation protein gene hetR

T.H.M. Mes, L.J. Stal

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    9 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Variable selection pressures across lineages in Trichodesmium and related cyanobacteria based on the heterocyst differentiation protein gene hetR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences