Variatie en verandering in het Nederlandse genus: een multidisciplinair perspectief

L. Cornips, G. De Vogelaer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-12
Aantal pagina's12
TijdschriftTaal en Tongval. Themanummer
Nummer van het tijdschrift22: Perspectieven op het genus in het Nederlands
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit