Variatie in de morfosyntaxis van 'één'

S. Barbiers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

107 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)44-62
TijdschriftTaal & Tongval
Volume54/55
Nummer van het tijdschriftthemanummer 15-16
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit