Variatie in de snelheid van houtafbraak in boomstronken: effect van vochtgehalte en de samenstelling van de schimmelgemeenschap

A. Van der Wal, E. Ottosson, W. De Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

128 Downloads (Pure)

Samenvatting

WERKGROEP Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie Samenvattingen van de 87e bijeenkomst op 3 oktober 2013 bij NIOO in Wageningen
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)170-171
TijdschriftGewasbescherming
Volume44
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit