Variatie in Nederlandse lange-afstands relatieven

E. Boef

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

169 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)90-120
Aantal pagina's31
TijdschriftTaal & Tongval
Volume60
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit