Variatie in negatie: het gedrag van het negatieve cliticum in het Middeldrents van rond 1400

G.J. Postma, H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

111 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)148-167
TijdschriftTaal & Tongval
Volume58
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit