Variatie in tweeledige verbale clusters in het Heerlens Algemeen Nederlands (HAN)

L. Cornips, A. Ribbert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)59-76
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit