Variation and change in grammatical gender marking: the case of Dutch ethnolects

F.L.M.P. Hinskens, R. van Hout, P.C. Muysken, R.P.A. van Wijngaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

84 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Variation and change in grammatical gender marking: the case of Dutch ethnolects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences