Variation in a population of Plantago lanceolata along a topographical gradient

P.H. Van Tienderen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)560-572
  TijdschriftOikos
  Volume64
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit