Variation in a tense/lax vowel pair in Dutch youngsters with different ethnic backgrounds

Linda van Meel, F.L.M.P. Hinskens, R. van Hout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)179-210
TijdschriftTaal & Tongval
Volume70
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - jul 2019

Citeer dit