Variation in Cylindrocladium floridanum and similar species with one-septate conidia and ovoid vesicles

D. Victor, P.W. Crous, M.J. Wingfield, B.J.H. Janse

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume91
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit