Variation in female reproductive tract morphology across the reproductive cycle in the zebra finch

Laura L. Hurley (Co-auteur), Ondi L. Crino, M. Rowe, Simon C. Griffith

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Variation in female reproductive tract morphology across the reproductive cycle in the zebra finch'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds