Variation in genetic traits of the Baltic clam Macoma balthica from a tidal gradient in the subarctic

H. Hummel, C.P. Gunther, R.H. Bogaards, V. Fedyakov

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Variation in genetic traits of the Baltic clam Macoma balthica from a tidal gradient in the subarctic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences