Variation in genetic traits of the lugworm Arenicola marina: temperature related expression of mitochondrial allozymes?

H. Hummel, A. Sommer, R.H. Bogaards, H.O. Portner

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  266 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Variation in genetic traits of the lugworm Arenicola marina: temperature related expression of mitochondrial allozymes?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology